Oniki Imamlar
ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜR MERKEZİ DUİSBURG
Home Alevilik Merkezimiz Etkinlikler Duyurular Resimler Gençlik Kolu Deutsch
AABK - Makeleler ve Yorumlar - Web Arama - Impressum
 . Ziyaretçisiniz                                                                                                                                    

Alevi Kültür Merkezleri (AKM ) hangi konularda daha aktiv çalışmaları gerekiyor?
Alevilik Öğretisi
Dünya Politikası
Türkiye Politikası
Almanya Politikası
Yerel veya Bölgesel Politikalar
Sonuçlar

Site üzerine Öneri ve eleştirilerinizi bu E-Maile "baskan@abkd.de" yollayabilirsiniz.

Herzlich Willkommen!
Hoş Geldiniz!

Duyuru
Sevgili Canlar
bu Pazar günü saat 14:00'de 8. Mart Dünya Emekci Kadinlar Günü için Derneğimizde etkinlik düzenlenecek.
Giriş ücretsizdir, Yiyecek ve içecekler satişa sunulacaktır.

Sevgi ve Saygılarımızla

Abkd Duisburg Marxloh
Kadin KoluDuyuru
Değerli Canlar
Derneğimizde Halk Müziği Korosu kurmak istiyoruz.Sesi güzel olan bir İnstrument çalan veya ilgi duyan Canların isimlerini Haydar Temiz ve İbrahim Şahin´e yazdırabilirler.
Ayrıca Derneğimizin Whatsapp Grubu oluşturuldu. Gruba girmek istiyen Canların cep telefon numaralarını "baskan@abkd.de" mail´leyebilirler.


Her Yer Taksim, Her Yer Direniş Sonun Geldi Eyy… Firavun! Berlini Erdoğana dar ediyoruz.

KUNDGEBUNG IN BERLIN AM 04.02.2014Muharrem ayında bir ilki gercekteştiren ve oruc açma yemeği veren Taksi Sektörü Çalışanları (İbrahim Şahin, Hasan Ergüzel, İmam Çakan, Mahmut Balaban, Rıza Sallan, Şükrü Kaya, Turan Salman, Ali Cömert, Binali Baki, Haydar Bozkurt, Sezer Kahraman, Mahmut Önder, Haydar Cömert, Halil Karababa, Haydar Temiz) Canlarımızın verdikleri Lokmaları ve ettikleri Duaları 12 İmamlar Dergahına yazıla, şefahatı üzerinize hazır ve nazır ola.Hızır yardımcınız ve yoldaşınız olaKERBELA’YI ANARKEN

‘’Müslümanlar yezit gibi bir hükümdara duçar olduğunda artık islamla vedalaşmak gerekir’’ İmam Hüseyin Kerbela olayının üzerinden 1374 yıl geçti ama Kerbela’da saltanat sahibi despotların Ehli-Beyt ailesine reva gördükleri vahşet unutulmadı ve unutulmayacaktır.
Hakkı, Hukuku ayakları altında çiğneyenler, Hakkı Hukuku savunanlarıda en barbarca bir şekilde katlettiler. Katledilenlerin kanları, parçalanmış bedenleri ve mızrakların ucunda taşınan kesilmiş başlarını kendi saltanatları için Tahtı-Revan yaparak üç günlük Dünyalarını zevkü-sefa ve debdebe ile geçiren insanlık katillerinin sonu döktükleri kanda boğulmak olmuştur.
Baskı , zülüm ve sömürüyle inşaa edilen saraylar, haram lokma ve yetim hakkı ile bina edilenler gün geldi yerle bir oldular. Zülüm kaleleri yıkıldı, zalimlerin isimleri insanlığın vicdanınında, dilinde lanetlenerek anıldı. Zülme uğrayanlar Rahmetle, zalimlerde lanetle anılmaya devam edilecektir.
Kerbela olayı İnsanlık Tarihinde eşine az rastlanılacak derecede vahşet uygulayıcıları ile, bu vahşete boyun eğmeyen Hakk davayı savunmaktan başka bir amaçları olmayan bir ev halkının vahşete karşı mücadelesidir. Kerbela ! Hakkın Haksızlığa, Adaletin Adaletsizliğe, Aydınlığın Karanlığa, Ehli-Beyt’ten ‘’Cennet gençlerinin seyyidi’’ İmam Hüseyin’in İslamı kendileri için bir saltanat değneği haline getirmiş olan Muaviye-Yezit zihniyetine karşı ‘’Yezide biat etmiyeceğim, bu yolda ölmek var dönmek yok’’ Diyerek Hak yolunun yorulmaz, başeğmez simgesi haline gelen şehitler şahı’nın ve ona gönül vermiş olanların Yezit Despotizmine karşı verdikleri bir mücadeledir. Bu mücadelenin bedelini İmam Hüseyin ve beraberindekiler canlarıyla ödediler, Kerbelada verilen bu ölümsüz mücadele Ezilen, sömürülen, zülüm görenlerin ellerinde meşale olup yolu aydınlattı Bayrak olup zulum kalelerinin burçlarına dikildi. Kerbelada yaşananlar bugün egemen çevrelerin dile getirdikleri gibi ‘’Münferit’’ bir olay bir ‘’Hata’’ değildir. Bu süreç Hz Muhammedin Arap kavimlerini islama davet etmesiyle başlar ve süreç boyunca yaşananların Hz Muhammed’in Hakka yürümesinden hemen sonra kendini açığa vurmasından başka bir şey değildir. Daha önceleri Ticareti, orduyu, İdareyi ellerinde bulunduran aristokrat kesimin, kılıç zoruyla İslamı seçmiş olmaları ve tekrardan ellerine aldıkları güçle yeniden sahneye çıkıp geçmişin intikamını akıl almaz hile ve entrikalarla almaları ve kendi egemenliklerini tekrardan kurmalarıdır. Bu aşamada karşılarında buldukları tek güç İmam Ali ve çocukları İmam Hasan ve İmam Hüseyindir, çeşitli entrikalarla İmam Ali ve İmam Hasan ortadan kaldırılmış sıra İmam Hüseyine gelmiştir…
İmam Hüseyin kendisine yöneltilen bütün baskılara karşı çıkıp boyun eğmemiş ben ’’ yezit gibi bir fasıka boyun eğmeyeceğim’’ demişti. Lanetli Mervan’ın ‘’gel Yezide Biat et, bu sayede ne istersen ona kavuşursun’’ telkinine cevaben ‘’Müslümanlar Yezit gibi bir hükümdara düçar olduğunda artık islamla vedalaşmak gerekir’’ diyerek Muaviye zihniyetinin ne Hz Muhammedle nede İslamla bir alakasının olmadığını sadece İslamı kendi saltanatları için bir araç olarak kullandıklarını‘’Kesilmiş Başım bileYezide biat etmeyecektir’’ diyerek karşı çıkmıştır. Kerbela olayı bir dönüm bir ayrışma noktasıdır. Vicdanı ak olanlarla Vicdanı kara olanların, Hakkı ellerinden alınmışlarla Hakkı gaspedenler arasında ilelebet olarak sürecek olan mücadelenin ismi ve simgesi olmuştur. Zalimlerin okları ve mızraklarından kızıl kana boyanmış bedeniyle Kerbelanın kızgın kumlarına düşerken İmam Hüseyin, bu kutsanmış bedenin heybetinden yerler yarıldı, Dağlar, taşlar ya Hüseyin diye inledi, Arz’ın figanı arşa yükselirken arş titreyip semaha, Sema’daki bütün melekler Hüseyin için yasa durdu, Güller güllerini, Ağaçlar yapraklarını, kuşlar kanatlarını yere indirdi, dereler ırmaklar şehitler şahı için ağladı. Turnaların sesine, yağmurun tanesine, Bağlamanın teline, İnsaların diline ağıt olup yankılandı, Mazlumun gönlünde hüzün, Deccallerin yüreğinde korku oldu. Gün geldi gözlerden akan yaşlar yüreklerde biriken öfkeyle birleşip Ya Hüseyin diyerek zincirler kırıldı, zalimlerin saltanatını yerle bir etmek için yüründü..

Türbesinin üstün nakş eylemişler
Gel dinim imanım imamı Hüseyin
Seni dört köşeye baş eylemişler
Gel dinim imanım imamı Hüseyin
Çağlar sular gibi akasım gelmez
Şehrine girince çıkasım gelmez
Yezit’in yüzüne bakasım gelmez
Gel dinim imanım imamı Hüseyin
Senin âşıkların yanar yakılır
On iki imam katarına katılır
Bunda Yezidilere la’net okunur
Gel dinim imanım imamı Hüseyin
Şah Hatayi’m eder erenler nerde
Çalısız kayasız bir sahra yerde
Kerbela çölünde kandilde nurda
Gel dinim imanım imamı Hüseyin

Kerbela Kerbelada bitmedi, isim değiştirerek kılıf değiştirerek devam etti, Muaviyeler,Yezitler tarihin çöplüğünde yerini aldılar ama takipçileri hala iş başında. Hala ülkemizde Aleviler dörtbir taraftan kuşatılmış durumda, hala Cemevlerimiz tanınmıyor hala eşitlik, Demokrasi, inanç özgürlüğü beylerin kendi kontröllerinde ; Yetmedi bunca katliamlar, sürgünler, soykırımlar. Geçmişin o fasık zihniyeti yeniden hortlamış çok hızlı bir şekilde etrafi kasıp kavurmaya başlamıştır. Şimdilerde tarihte alevilere kan kusturmuş olan düşüncenin mirasçılarıyla ayni sofrayı ‘’kardeşlik‘’ adına paylaşanlar Alevilere istedikleri şekli ve şemali vermek için Demiri tekrardan örs ile çekicin arasına almak için uğraş vermektedirler. Yüzyıllardır egemenlerin Alevileri yoketme, Devşirme rüyaları bitmedi bunlar geçmişte kendilerini şeyhülislam fetvalarıyla, katliamlarla dışa vuruyordu, bugünkü ortamda bir yandan iktidar bir yandan da iktidarın nimetlerine sırtını dayayanlar vasıtasıyla gündeme getirilmektedir İktidar sahiplerinin bundan önceki açılımları bir netice vermediğinden sıraya Amerikan dolarları ve devletin örtülü ödenekleri sayesinde palazlanlar, Aleviler camiye gitmiyorlarsa Cemevi’ni Camiye götürelim mantığıyla rüyalarını gerçekleştirmek istemektedirler. Alevi inancından bihaber olan bu inanç fakirleri bilsinlerki Aleviler için Emevi islam şeriatının gölgesinde her tuğlasında yetim hakkı bulunan, vebalden boynu bükük, sırtı kambur minaresiz dört duvarın hiçbir anlamı yok, rıza çiçeklerinin açtığı heryer Aleviler için ibadethanedir.
İktidarın ve değişik odakların sunduğu nimetlerden (Kırıntılardan) yararlanmak isteyenler biribirleriyle yarış içinde. ‘’Ağacın kurdu kendi özünden olur’’ misali Aleviliği içeriden yoketmeye, eritip başka potalara aktarmaya çabalayan Cami + Cemevi = Cami projesi mimarları İmam Hüseyin’in hak davasından zerre kadar nasibini almamış ve davayı nasıl pazarladıklarının marifetini gözler önüne sermişlerdir. Öbür taraftanda Aleviliği kendi özünden, değerlerinden, kutsallarından kopararak içi boş bir kütle gibi kendi ideolojik düşüncelerine ve emellerine payanda yapmak için çaba sarfeden inanç yoksulu çıkarcıların çabalarınıda unutmamak gerekir…
Asırlardan beri uygulana gelen sınırsız haksızlıkları kara bir çarşaf ile örtüp, Alevi sorununu sözüm ona çözmeye çalısmak Güneşi balçıkla sıvamaktan başka bir şey değildir. oniki eylül generalleride her alevi köyüne bir cami yaptırdılar, İnsanları dipçik zoruyla camiye sokmaya çalıştılar, Yaşanan bütün faşist zorbalıklara rağmen aleviler boyun eğmediler, içlerinden devletin haram sofrasından kendilerine sunulan artıklardan pay edinenlerden hariç.. Hak yolunu Emevi şeriatının, bağnazlığının kara çerçevesi içine hapsetmeye çalışanlar, sofrayı harcı haram olanla ne kadar güzelce donatırlarsa donatsınlar, şunu unutmasınlarki Pir’im Pir Sultanın köpekleri bile Hınzır Paşanın sofrasındaki harama yaklaşmadılar.
Alevilik İnancı Dünyanın bir Rıza şehri olması içindir
Aleviler olarak yetmiş iki millete ayni nazarla bakan, Dört kitabın Dördünü ve gelmiş bütün peygamberleri hak olarak bilen, yaratılanı Yaradan’dan dolayı seven bir düşünceye sahip olarak elbetteki ne Cami’ye ne Kilise’ye ne Havra’ya karşıyız. Bütün inançların özgür bir oramda yan yana yer almasından insanların kardeşçe birarada yaşamasından hiçbir sıkıntımız olmaz. Gönül terazimiz her zaman Hak’tan yana olmuştur, Dilimiz Gönül terazisinin nağmelerini söylemiş, ellerimiz herdaim helale uzanmıştır, Gözümüz Haktan gayrısını görmez, Kulağımız ilahi sedadan başkasını işitmez, Birlik potasında erimek tek amacımız olmuştur. Arzumuz Binlerce çiçeğin yanyana açması Binlerce düşüncenin kardeşlik ortamında enufak bir baskıya maruz kalmadan kendini ifade etmesidir. Lakin üstümüze zoraki dikilmek istenen elbisenin dışı ipekten içi ise deve dikenlerinden. Alevi inancına mensup hiçbir can kendisini bu elbisenin içinde özgür hisetmeyecek ve bu elbiseyi giymeyi rededecektir.
Tarihsel süreç içerisinde canlarını davalarına bedel olarak ödeyenler bugün yeniden ötmeye başlayan ‘’Keklik’’lerin tatlı dilli ihanetlerine kanmayacaklardır.Tarihten ders alamayanlar şunu bilmelidirlerki Nice Nemrutlar, nice firavunlar, saltanatları döneminde kendilerini Tanrı ilan edenlerin ne adı ne sanı kaldı gökkubbenin altında. Değermi ? Alevi ismine, Alevi inancına, Kutsallarına bu inancı taşıyan cocuklara dahi tahammülü olmayan, Tarihte Alevi katlimları yapmiş katillerin isimlerini çağrıştırmaktan bir an geri durmayan, Ebu Suudların, Müftü Hamzaların, Bitlisli İdrislerin mirasçıları bu sarıklı din tüccarlarının Aleviler üzerine çökertiği kara niyetlerine ortak olarak gelecek nesillerin gözünde ‘’Hınzır Paşa’’ gibi anılmaya.
İmam Hüseyin’in yaşamı, mücadelesi, davasına sahip çıkışı bizlere örnek olmalıdır, Ehlibeyt inancının neferleri olarak Hak davayı yaşamalı ve yaşatmalıyız. Kerbelayı anmak Haksızlığa boyun eğmemek ve her türden ihanete, bölüp parçalamaya, yok etmeye ve Biatçı düşünceye karşı Hüseyni duruşu sergilemekle eşanlamlıdır…

Müslüm Kaya
AABF İNANÇ KURULU
Kaynak: http://www.aabf-inanc-kurumu.com/

SOLIDARITÄTSKUNDGEBUNG IN KÖLN AM 22.06.2013 ZU DEN EREIGNISSEN RUND UM DEN GEZIPARK IN ISTANBUL


Her Yer Taksim, Her Yer Direniş Sonun Geldi Eyy… Firavun!Die Alevitische Gemeinde Deutschland (AABF) fordert:
„Schluss mit der autoritären Bevormundung und der Polizeigewalt gegen friedliche Demonstranten in der Türkei!“

Seit Wochen erreichen uns beunruhigende Nachrichten und zuletzt erschreckende Bilder aus allen Teilen der Türkei. Der friedliche Einsatz und der damit verbundene Meinungsausdruck für den Erhalt des innerstädtischen Grüngebiets im Zentrum Istanbuls kulminiert in der Forderung nach einer freien und lebenswerten Kultur und Gesellschaft. Die vom türkischen Premierminister Recep Tayyip Erdoğan geführte AKP-Regierung fördert seit Monaten die Demütigung der liberalen und freiheitlich denkenden jungen Generation in den Städten. Mit Drohgebärden Erdoğans in den Medien und der Anweisung zum hemmungslosen Vorgehen der Polizei gegen jede Form des eigenständigen Denkens einer Bevölkerungsschicht zeigt er sein Demokratieverständnis.

Der Protest gegen das gewaltvolle Auflösen einer friedlichen Demonstration im Gezi Park in Istanbul hat sich auf alle größeren Städte in der Türkei ausgeweitet. Was als kleine Demonstration und Willensäußerung für den Erhalt der Grünflächen im Gezi Park begann, ist nunmehr ein befreiender Protest gegen das autokratische Regierungsdenken und Handeln von Erdoğan und weiter Teile seiner AKP Partei geworden.

Die Protestierenden vom Gezi Park sind zum Symbol für die große Sehnsucht und dem Willen nach einer liberalen und den westlichen Prinzipien einer freiheitlichen humanistischen Demokratie folgenden Gesellschaft geworden. Jung und alt, über alle ethnischen und politischen Grenzen hinweg haben sich freie Bürgerinnen und Bürger der Türkei in der gemeinsamen Forderung nach mehr individueller Freiheit, erstmals in der jüngeren türkischen Geschichte, zusammengefunden

Die Alevitische Gemeinde Deutschland hat großen Respekt vor der Zivilcourage der Menschen, die für die Freiheit des individuellen Denkens in einer Zivilgesellschaft aktiv eintreten. Sie riskieren ihre Gesundheit, ihre berufliche Karriere um für ihre und unsere Werteideale einzutreten. Unsere Hochachtung all diesen jungen und alten Bürger/innen der Türkei. Wir solidarisieren uns namentlich mit den demokratischen und friedlichen Protestlern, ob aktive Beteilige oder passiv unterstützende Menschen, die mit ihrem Handeln die liberale Lebenseinstellung der zukünftigen jungen Generation verteidigen. Bessere Vorbilder für die demokratische Einstellung gibt es nicht.

Wenn junge Paare nicht mehr offen auf der Straße Zärtlichkeiten austauschen dürfen, wenn das Feierabendbier oder der Wein zu geselligen Beisammensein als verwerflich eingestuft werden und im Alltag nicht mehr möglich sind, wenn die offene Meinungsäußerung zu Alltagsthemen zu beruflichem und gesellschaftlichem Ausschluss führt, wenn Kräfte, die vermeintlich für die Sicherheit verantwortlich sind, das eigene Volk drangsalieren, wenn unabhängige Pressearbeit unmöglich gemacht und der freie Informationsaustausch belauscht und systematisch verboten wird, wenn Unrecht zum Alltag geworden ist, dann ist friedlicher Widerstand Pflicht.

Die Gewalt des Staates in Wort und Tat muss sofort beendet werden, der türkische Premierminister muss die Legitimität der zivilgesellschaftlichen Proteste unverzüglich anerkennen und der berechtigten Kritik und den Forderungen der friedlichen Bürgerinnen und Bürgern Gehör schenken. Alle verhafteten friedlichen Demonstranten müssen umgehend freigelassen werden.

Die Zeiten des „Sultanismus“ gehören der Vergangenheit an! Tayyip Erdoğan als türkische Premierminister muss erkennen, dass die Demokratie immer mit der Freiheit des Anderen beginnt und daran gemessen wird. Die AKP und die Regierung sollten ihre Verantwortung wahrnehmen und mehr Demokratie wagen und weniger Despotismus.

Für weitere Informationen und Kontakt:
Ali Doğan
Generalsekretär der AABF
Mobil: 0176 / 211 74082


Üye Mektubu 24.05.2013

Değerli Üyemiz,
30.05.2013 Perşembe günü saat saat 14:00` de Üyelere Açık Toplantı yapılacaktır.
Gündem:
1. Açılış
2. 2014 yılında yapılacak Cem Evimizin 20. Yılı Kuruluş Etkinlikleri için görüş ve öneriler.
3. Üç Aylık Mali Raporun Okunması
4. Çalışma Raporu ve Yapılan Faliyetlerin değerlendirilmesi:
a. 27.04 – 01.05.2013 tarihinde yapılan Bahar Şenliği
b. 12.05.2013 tarihinde yapılan Anneler Günü kutlaması
c. 09.05.2013 tarihinde düzenlenen „ Dernek Yöneticilik Semineri ”
5. Üye İstek ve Temennileri

Sizlere, önümüzdeki aylarda Alevi Kültür Merkezimizde yapacağımız etkinlik ve çalışmaları tarihleri ile bildirmek istiyoruz. ====>>Alevi Bektaşi Federasyonu, İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Fransa Alevi Birlikleri Federasyonunun ortaklaşa hazırladığı 2011-2012 Alevi hak ihlalleri raporuAlevi Bektaşi Federasyonu, İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Fransa Alevi Birlikleri Federasyonunun ortaklaşa hazırladığı 2011-2012 Alevi hak ihlalleri raporu Türkçe, İngilizce ve Fransızca olarak üç dilde bir kitapçık haline getirildi.
Bu kitapçık 7 mayıs Salı günü Ankara da Büyükelçilerin, Milletvekillerinin bileşenlerin katıldığı bir toplantıda Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Selahattin özel tarafından Basınla paylaşıldı.
Yeterli sayıda kitapçık elimize ulaşmadığı için raporun tamamını sizle paylaşmak istedik.
Kaynak: Mikdat Öztürk - ABF Gyk Üyesi


1. Bahar Şenliği

1. Bahar Şenliği 2013

Afişi yazdırmak için tıkla


Duyuru


Değerli Canlar
17.03.2013 Pazar gününden itibaren her pazar günü Cem Evimizde Kahvaltı verilecektir.
Her hafta kahvaltıdan sonra belirli konular üzerine bilgilendirme yapılacaktır.
Bu haftaki konuğumuz Dr. Fikret Yıldız Meme Kanseri üzerine bilgilendirme yapacaktır.

Ayrıca çok yakında Derneğimizde Resim Kursu verilecektir. İlgi duyan Canlar derneğimize müracaat edebilirler.
Kadınlar Kolu


Duisburg ABKD'de Şahin üçüncü kez başkan seçildiAlmanya'nın Duisburg kentinde çalışmalarını sürdüren Alevi Bektaşi Kültür Derneği (ABKD) Marxloh semtindeki dernek lokalinde düzenlediği 15. Olağan Genel Kurulu toplantısında yaptığı seçimde yeni yönetimini belirledi.161 oy alan Niyazi Şahin ard arda üçüncü kez başkan seçildi.
Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin (NRW) en büyük derneği ve 506 üyesi olan ABKD Duisburg 290 üyenin oy kullandığı seçimde Niyazi Şahin 161 oy alarak ard arda üçüncü kez başkan seçildi.Başkan yardımcılığına ise Cemil Özcan getirildi.
Veli Aydın, Yılmaz Kahraman,Ali Asker Arduç ve Kemal Çataloluk'tan oluşan divan heyeti'nin yönettiği genel seçimde mali rapor okunup, eski yönetim aklandıktan sonra seçimlere gidildi.
Deniz Güner'in de aday olduğu seçimde tekrar başkan seçilen Niyazi Şahin şöyle konuştu:Yeni seçilen yönetim kurulunda akademisyen ve eğitimli bir çok arkadaşımızın olması beni sevindiriyor ve umutlandırıyor.Birbirimize destek olarak çalışmalarımızı disiplinli bir şekilde sürdüreceğiz.İnancımızı ,kültürümüzü, örf ve adetlerimizi yaşatmak için çalışmalarımız ve seminer toplantılarımız devam edecektir. Öte yandan amacımız yaşadığımız toplumda bir demokratik kitle örgütü ve sivil toplum örgütü olarak mevcut gücümüzü göstermektir dedi.
Yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Sekreter Birgül Serman,sayman Hüseyin Arslanbay.
Diğer yönetim kurulu üyesi ise:Ümit Dağkaldıran,Sevgi Polat,Hakan Bağtaş,Kazım Serman,Elif Kalkan,Hasan Dinçel,Eyüp Kavak,Hasan Kurt,Ahmet Sarıyar,Rabia Şahin,Cengiz Karataş,İbrahim Otag,Mustafa Alegöz,Tugay Aksoy'dan oluştu.
Denetleme kurulu: Haluk Aksu,Cemal Şen,Haydar Temiz,Hüseyin Çorlu,Süleyman Yalçın seçildi.
Disiplin kurulu: Kamil Karakuş,Hasan Bozoğlu,Efendi Aktaş,Mehmet Ali Vatan,Turan Topcu seçildi.
İnanç kurulu başkanı ise Hasan Karagöz seçildi.

Hüseyin Gül- Duisburg


ACİL BÖBREK YARDIMINA İHTİYAÇ VAR

Özkan Sariyar
Sevgili Canlar

Duisburg’ta yaşayan,Cem Evlerimizin’de üyesi olan 29 yaşında Özkan Sariyar gencimiz şu an yoğun bakımda böbrek hastası. Bu konuda Aile ile görüştüm. Annenin feryadına bir nebze yardımcı olabilirsek can olma görevimizi yerine getirmiş oluruz.Bir böbrekle hayat kurtarabilirsiniz Kan grubu 0RH POZİTİF.
Alevi Kültür Merkezlerimizde Manevi konuda yardımcı olmak isteyen canlarımız varsa,Anne’nin feryadına yetişmiş olursunuz. Yardımcı olmak isteyenler bizler vasıtasıyla Aileye ulaşa bilirsiniz . Ayrıca e-maille ulaşmak isteyenler cafer.dede@web.de Darda, zorda ve medet bekleyen bütün insanların, Hakk Muhammed Ali yardımcısı Boz atlı Hızırda kılavuzu olsun.
İletişim
Ahmet Sariyar (Babası) Mobil: 0176 - 70 18 17 54
AKM-Duisburg Marxloh Telefon: 0203 - 544 73 14

AABF İnanç Kurulu Başkanı
Cafer Kaplan

Üye Mektubu 05.03.2013

Değerli Üyemiz,
Sizlere, önümüzdeki aylarda Alevi Kültür Merkezimizde yapacağımız etkinlik ve çalışmaları tarihleri ile bildirmek istiyoruz.
8 Mart Dünya Kadınlar Gününü 10 Mart 2013 Pazar Günü saat 14:00 dernek binamızda kutluyoruz. Konuşmacılar, Müzik ve Skeçlerle sürecek eğlencemizde yiyecek ve içecek satışı yapılmayacaktır.
Giriş ücreti 5 Eurodur. Katılımcı Canlarımızın bir şeyler yapıp getirmeleri rica olunur.
Hz. Aliyi Anma ve Newroz Bayramını 21 Mart 2013 Perşembe günü saat 17:00 dernek binamızda kutluyoruz. Proğramın içeriği bir sonraki üye mektubunda bildirilecektir.
23 Nisan Çocuk Bayramını ,1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramını ve 12 Mayıs 2013 Pazar Anneler Gününü kutluyoruz. Ayrıca 2 Temmuz Sivas Şehitlerini 20. Yılında anıyoruz. Proğramların içerikleri bir sonraki üye mektubunda bildirilecektir. Bu etkinliklerde görev almak isteyen canların Yönetim Kuruluna müracaat etmeleri rica olunur.

Üyelere Açık Kahvaltı : Pazar günüleri saat 10:00
Saz Kursu : Pazar günüleri saat 12:00
Semah Kursu : Pazar günüleri saat 15:00
Kadınlar Buluşması ve Toplantıları: Perşembe günüleri saat 15:00
Gençler Buluşması ve Toplantıları : Pazar günüleri
Hausaufgabenhilfe (Çocukların ev ödevlerine yardım): Pazar günüleri saat 10:00 ====>>


Kültür Merkemizin Yönetim Kurulu:
 • Başkan : Niyazi Şahin
 • Başkan Yardımcısı: Cemil Özcan
 • Sayman : Hüseyin Arslanbay
 • Sayman Yardımcısı: Ahmet Sariyar
 • Sekreter : Birgül Serman
 • Sekreter Yardımcısı : Ibrahim Otag
 • Kadınlar Kolu Başkanı: Rabia Şahin
 • Kadınlar Kolu Başkanı Yardımcısı: Elif Kalkan
 • Gençlik Kolu Başkanı: Tugay Aksoy
 • Gençlik Kolu Başkan Yardımcısı: Mustafa Elagöz
 • Gençlik Kolu Başkan Yardımcısı: Eyüp Kavak
 • Teknik Sorumlu: Kazim Serman
 • Basın ve Sivil Toplum Örgütleri Sorumlusu: Hakan Bağtaş
 • Basın ve Sivil Toplum Örgütleri Sorumlusu: Niyazi Şahin
 • Inanc Kurulu: Hasan Karagöz
 • Bina Sorumlusu: Süleyman Yalçın
 • Bina Sorumlusu: Sevgi Polat
 • Bina Sorumlusu: Ahmet Sariyar
 • Bina Sorumlusu: Elif Kalkan
 • Bina Sorumlusu: Hasan Dincel
 • Bina Sorumlusu: Hasan Bozoğlu
 • Kültür-Bilim-Araştırma Kolu:Ümit Dağkaldıran
 • Kültür-Bilim-Araştırma Kolu: Sevgi Polat
 • Kültür-Bilim-Araştırma Kolu: Mustafa Elagöz
 • Kültür-Bilim-Araştırma Kolu: Elif Kalkan
 • Yardımcı Üye: Cengiz Karakaş
 • Denetleme Kurulu Başkanı: Haluk Aksu
 • Denetleme Kurulu : Haydar Temiz
 • Denetleme Kurulu : Cemal Şen
 • Disiplin Kurulu Başkanı: Kamil Karakuş
 • Disiplin Kurulu: Efendi Aktaş
 • Disiplin Kurulu : İbrahim Şahino
 • Disiplin Kurulu : Turan Topcu • GENEL KURUL DAVETI 01.02.2013

  Değerli Canlar,
  24.02.2013 Pazar günü saat 12:00 ´de 15. Olağan Seçimli Genel Kurulu derneğimizde yapılacaktır.Tüzük gereği üye sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması gerekirlidir. Şayet; yeterli çoğunluk sağlanamazsa, iki hafta sonra 10.03.2013 tarihinde, aynı adres ve saatte üye çoğunluğuna bakılmaksızın Genel Kurul tekrar yapılacaktır.

  Genel Kurul Davetiyesi:
  Tarih: 24.02.2013 Pazar günü saat 12:00´de
  Yer: Alevi Bektasi Kültür Derneği - Wiesenstr.44 47169 Duisburg

  G ü n d e m:
  1. Açılış ve Saygı Duruşu
  2. Üye Yoklaması
  3. Gündemın Onaylanması
  4. Başkanın Konuşması
  5. Çalışma Raporunun Okunması
  6. Mali Raporun Okunması
  7. Denetleme Raporunun Okunması
  8. Divan Heyetinin Seçimi
  9. Değerlendirme ve Aklama
  10. Yönetim Kurulunun Seçimi (Vorstandswahlen)
  11. Denetleme Kurulunun Seçimi(Aufsichtsratswahlen)
  12. Disiplin Kurulunun Seçimi (Disziplinarratwahlen)
  13. AABF`ye gönderilecek Delege Seçimi

  Not: Aday olmak isteyen canların en az 24 aydan beri üye olup, aidatlarını eksiksiz ödemeleri gerekir. Son üç aydan beri üye olup aidatlarını düzenli ödeyen üye, seçimde oy hakkına sahiptir. Seçim günü aidat alınmayacağından dolayı, aidatlarını en geç 23.02.2013 tarihine kadar ödemeleri rica olunur. Salon kapasitemizin darlığı nedeniyle üye olmayanların katılmaması rica olunur.
  Hastası olan üyelerimize acil şifalar, Hakka yürüyen canlarımızın geride kalanlarına başsağlığı dileriz.
  Alevi Bektaşi Kültür Derneği Yönetim Kurulu


  ALEVİLERİN 2013 - 2015 YILI İÇİN İNANÇSAL VE ÖNEMLİ ANMA GÜNLERİ
  ALEVITISCHE ANDACHTEN UND WICHTIGE ALEVITISCHE GEDENKFEIERN 2012-2015


  2013

  13. – 15. ŞUBAT 2013 HIZIR ORUCU
  13. – 15. FEBRUAR 2013 HIZIR – FASTEN

  21. MART 2013 HZ ALİ ‘NİN DOĞUMU NEVRUZ BAYRAMI
  21. MÄRZ 2013 NEVRUZ GEBURTSTAG VOM HEILIGEN (HZ.) ALI

  05./06. MAYIS 2013 HIDIRELLEZ
  05./06. MAI 2013 TAG DES HIZIR ILYAS (HIDIRELLEZ)

  06. - 07. HAZİRAN 2013 ABDAL MUSA ŞENLİKLERİ *
  06. – 07. JUNI 2013 FEIER ZUR ANDACHT VON ABDAL MUSA*

  02. TEMMUZ 2013 MADIMAK - SIVAS ANMASI*
  02. JULI 2013M ANDACHT AN SIVAS MASSAKER( 02.JULI 1993 )*

  16. - 18. AĞUSTOS 2013 HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENİ*
  16. – 18. AUGUST 2013 FEIER ZUR ANDACHT VON HACI BEKTAŞ VELI*

  10. EKİM 2013 İMAM HÜSEYİNİN ŞAHADETİ (10.EKIM 680)
  10. OKTOBER 2013 TODESTAG VOM HEILIGEN (HZ.) HÜSEYIN ( 10.OKTOBER 680 )

  23. EKİM 2013 GADIR HUM BAYRAMI HZ.MUHAMMED´İN HZ.ALİ´YI VASI TAYİN ETTİĞİ GÜN
  23. OKTOBER 2013 FESTTAG ZUR NACHFOLGEBERUFUNG VOM HEILIGEN (HZ.) ALI INS KALIFAT ( GADIR HUM )

  15. EKİM 2013KURBAN BAYRAMI
  15. OKTOBER 2013 OPFERFEST

  31. EKİM- 02. KASIM 2013 MASUM-U PAKLAR ORUCU
  31. OKTOBER - 02. NOVEMBER 2013 MASUM-U PAKLAR FASTEN

  03. KASIM 2013 FATMA ANA ORUCU
  03. NOVEMBER 2013 FATMA ANA FASTEN (MUTTER FATMA /HEILIGE FATMA)

  04. KASIM 2013 MUHARREM ORUCUNUN BAŞLAMASI
  04. NOVEMBER 2013 BEGINN MOHARREM – FASTEN (12 TAGE LANG)

  13. KASIM 2013 İMAM HÜSEYİNİN ŞAHADETİ
  13. NOVEMBER 2013 TODESTAG VOM HEILIGEN (HZ.) HÜSEYIN

  16. KASIM 2013 AŞURE GÜNÜ
  16. NOVEMBER 2013 AŞURA (BEENDET IMMER DAS MOHARREM- FASTEN)


  2014

  13. – 15. ŞUBAT 2014 HIZIR ORUCU
  13. – 15. FEBRUAR 2014 HIZIR – FASTEN

  21. MART 2014 HZ ALİ ‘NİN DOĞUMU NEVRUZ BAYRAMI
  21. MÄRZ 2014 NEVRUZ GEBURTSTAG VOM HEILIGEN (HZ.) ALI

  05./06. MAYIS 2014 HIDIRELLEZ
  05./06. MAI 2014 TAG DES HIZIR ILYAS (HIDIRELLEZ)

  06. - 07. HAZİRAN 2014 ABDAL MUSA ŞENLİKLERİ *
  06. – 07. JUNI 2014 FEIER ZUR ANDACHT VON ABDAL MUSA*

  02. TEMMUZ 2014 MADIMAK - SIVAS ANMASI*
  02. JULI 2014 ANDACHT AN SIVAS MASSAKER( 02.JULI 1993 )*

  16. - 18. AĞUSTOS 2014 HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENI*
  16. – 18. AUGUST 2014 FEIER ZUR ANDACHT VON HACI BEKTAŞ VELI*

  04. EKİM 2014 KURBAN BAYRAMI
  04. OKTOBER 2014 OPFERFEST

  10. EKİM 2014 İMAM HÜSEYİNİN ŞAHADETİ ( 10. EKİM 680 )
  10. OKTOBER 2014 TODESTAG VOM HEILIGEN (HZ.) HÜSEYIN ( 10.OKTOBER 680 )

  12. EKİM 2014 GADIR HUM BAYRAMI HZ.MUHAMMED´İN HZ.ALİ´Yİ VASI TAYİN ETTİĞİ GÜN
  12. OKTOBER 2014 FESTTAG ZUR NACHFOLGEBERUFUNG VOM HEILIGEN (HZ.) ALI INS KALIFAT ( GADIR HUM )

  21. - 23. EKİM 2014 MASUM-U PAKLAR ORUCU
  21. - 23. OKTOBER 2014 MASUM-U PAKLAR FASTEN

  24. EKİM 2014 FATMA ANA ORUCU
  24. OKTOBER 2014 FATMA ANA FASTEN (MUTTER FATMA /HEILIGE FATMA)

  25. EKİM 2014 MUHARREM ORUCUNUN BAŞLAMASI
  25. OKTOBER 2014 BEGINN MOHARREM – FASTEN (12 TAGE LANG)

  03. KASIM 2014 İMAM HÜSEYİNİN ŞAHADETİ
  03. NOVEMBER 2014 TODESTAG VOM HEILIGEN (HZ.) HÜSEYIN

  06. KASIM 2014 AŞURE GÜNÜ
  06. NOVEMBER 2014 AŞURA (BEENDET IMMER DAS MOHARREM- FASTEN)


  2015

  13. – 15. ŞUBAT 2015 HIZIR ORUCU
  13. – 15. FEBRUAR 2015 HIZIR – FASTEN

  21. MART 2015 HZ ALİ ‘NİN DOĞUMU NEVRUZ BAYRAMI
  21. MÄRZ 2015 NEVRUZ GEBURTSTAG VOM HEILIGEN (HZ.) ALI

  05./06. MAYIS 2015 HIDIRELLEZ
  05./06. MAI 2015 TAG DES HIZIR ILYAS (HIDIRELLEZ)

  06. - 07. HAZİRAN 2015 ABDAL MUSA ŞENLİKLERİ *
  06. – 07. JUNI 2015 FEIER ZUR ANDACHT VON ABDAL MUSA*

  02. TEMMUZ 2015 MADIMAK - SIVAS ANMASI*
  02. JULI 2015 ANDACHT AN SIVAS MASSAKER( 02.JULI 1993 )*

  16. - 18. AĞUSTOS 2015 HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENİ*
  16. – 18. AUGUST 2015 FEIER ZUR ANDACHT VON HACI BEKTAŞ VELI*

  23. EYLÜL 2015 KURBAN BAYRAMI
  23. SEPTEMBER 2015 OPFERFEST

  01. EKİM 2015 GADIR HUM BAYRAMI HZ.MUHAMMED´İN HZ.ALİ´Yİ VASI TAYİN ETTİĞİ GÜN
  01. OKTOBER 2015 FESTTAG ZUR NACHFOLGEBERUFUNG VOM HEILIGEN (HZ.) ALI INS KALIFAT ( GADIR HUM )

  10. EKİM 2015 İMAM HÜSEYİNİN ŞAHADETİ (10.EKIM 680)
  10. OKTOBER 2015 TODESTAG VOM HEILIGEN (HZ.) HÜSEYIN ( 10.OKTOBER 680 )

  10. - 12. EKİM 2015 MASUM-U PAKLAR ORUCU
  10. – 12. OKTOBER 2015 MASUM-U PAKLAR FASTEN

  13. EKİM 2015 FATMA ANA ORUCU
  13. OKTOBER 2015 FATMA ANA FASTEN (MUTTER FATMA /HEILIGE FATMA)

  14. EKİM 2015 MUHARREM ORUCUNUN BAŞLAMASI
  14. OKTOBER 2015 BEGINN MOHARREM – FASTEN (12 TAGE LANG)

  23. EKİM 2015 İMAM HÜSEYİNİN ŞAHADETİ
  23. OKTOBER 2015 TODESTAG VOM HEILIGEN (HZ.) HÜSEYIN

  26. EKİM 2015 AŞURE GÜNÜ
  26. OKTOBER 2015 AŞURA (BEENDET IMMER DAS MOHARREM- FASTEN)

  * ALEVİLER İÇİN ÖNEMLİ ANMA GÜNLERİ

  KAYNAK: DENİZ KİRAL

  Yazdırmak için Alevi Takvimine tıkla

  ÜYE MEKTUBU 28.12.2012
  Değerli Üyemiz,
  13.01.2013 Pazar günü saat 14:00 de Üyelere açık toplantı yapılacaktır
  Gündem:
  1- Bina tamir projesindeki son durumun üyelerle paylaşımı
  2- Üç aylık Mali Raporun okunması
  3- Üye istek ve temennileri

  Sizlere, önümüzdeki aylarda Alevi Kültür Merkezimizde yapacağımız etkinlik ve çalışmaları tarihleri ile bildirmek istiyoruz.

  Hızır Cemi
  Tarih : 15.02.2013 Persembe Günü
  Yer ve Saat : Dernek Binamız Saat 18:00
  Cem Dedesi : Ali Celik
  Post Dedesi : Hasan Karagöz
  Rehber : Emre Demir (Kurban Bağışlarınızı dernek yönetim kurulu görevlilerine verebilirsiniz)


  Saz Kursu Pazar Günü saat 14;00
  Kadınlar Buluşma ve toplantıları Persembe Günleri saat 15.00
  Gençler Buluşma ve toplantıları Pazar günleri
  Hausaufgabenhilfe (Çocukların ev ödevlerine yardım) Her Pazar günü saat 11:00

  Hastası olan üyelerimize acil şifalar, Hakka yürüyen canlarımızın geride kalanlarına başsağlığı dileriz.
  Ayrıca yeni yılınızı kutlar sağlık ve huzurlu bir yaşam dileriz.

  Alevi Bektaşi Kültür Merkezi Yönetim Kurulu


  Anket Sonuçları: "Alevi Kültür Merkezleri (AKM ) sizce hangi konularda daha aktiv çalışmaları gerekiyor?"
  Anket Sonuçları
  Ihre Meinung : Düşünceniz
  Klicks : Tıklamalar
  Anteil : Pay
  Summe: Toplam
  Umfragestart: Araştırma Başlangıcı


  Aleviler için önemli günler
  www.abkd.de

             

  ALEVİLERİN 2013 - 2015 YILI İÇİN İNANÇSAL VE ÖNEMLİ ANMA GÜNLERİ *
  ALEVITISCHE ANDACHTEN UND WICHTIGE ALEVITISCHE GEDENKFEIERN 2012-2015


  2013

  13. – 15. ŞUBAT 2013 HIZIR ORUCU
  13. – 15. FEBRUAR 2013 HIZIR – FASTEN

  21. MART 2013 HZ ALİ ‘NİN DOĞUMU NEVRUZ BAYRAMI
  21. MÄRZ 2013 NEVRUZ GEBURTSTAG VOM HEILIGEN (HZ.) ALI

  05./06. MAYIS 2013 HIDIRELLEZ
  05./06. MAI 2013 TAG DES HIZIR ILYAS (HIDIRELLEZ)

  06. - 07. HAZİRAN 2013 ABDAL MUSA ŞENLİKLERİ *
  06. – 07. JUNI 2013 FEIER ZUR ANDACHT VON ABDAL MUSA*

  02. TEMMUZ 2013 MADIMAK - SIVAS ANMASI*
  02. JULI 2013M ANDACHT AN SIVAS MASSAKER( 02.JULI 1993 )*

  16. - 18. AĞUSTOS 2013 HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENİ*
  16. – 18. AUGUST 2013 FEIER ZUR ANDACHT VON HACI BEKTAŞ VELI*

  10. EKİM 2013 İMAM HÜSEYİNİN ŞAHADETİ (10.EKIM 680)
  10. OKTOBER 2013 TODESTAG VOM HEILIGEN (HZ.) HÜSEYIN ( 10.OKTOBER 680 )

  23. EKİM 2013 GADIR HUM BAYRAMI HZ.MUHAMMED´İN HZ.ALİ´YI VASI TAYİN ETTİĞİ GÜN
  23. OKTOBER 2013 FESTTAG ZUR NACHFOLGEBERUFUNG VOM HEILIGEN (HZ.) ALI INS KALIFAT ( GADIR HUM )

  15. EKİM 2013KURBAN BAYRAMI
  15. OKTOBER 2013 OPFERFEST

  31. EKİM- 02. KASIM 2013 MASUM-U PAKLAR ORUCU
  31. OKTOBER - 02. NOVEMBER 2013 MASUM-U PAKLAR FASTEN

  03. KASIM 2013 FATMA ANA ORUCU
  03. NOVEMBER 2013 FATMA ANA FASTEN (MUTTER FATMA /HEILIGE FATMA)

  04. KASIM 2013 MUHARREM ORUCUNUN BAŞLAMASI
  04. NOVEMBER 2013 BEGINN MOHARREM – FASTEN (12 TAGE LANG)

  13. KASIM 2013 İMAM HÜSEYİNİN ŞAHADETİ
  13. NOVEMBER 2013 TODESTAG VOM HEILIGEN (HZ.) HÜSEYIN

  16. KASIM 2013 AŞURE GÜNÜ
  16. NOVEMBER 2013 AŞURA (BEENDET IMMER DAS MOHARREM- FASTEN)


  2014

  13. – 15. ŞUBAT 2014 HIZIR ORUCU
  13. – 15. FEBRUAR 2014 HIZIR – FASTEN

  21. MART 2014 HZ ALİ ‘NİN DOĞUMU NEVRUZ BAYRAMI
  21. MÄRZ 2014 NEVRUZ GEBURTSTAG VOM HEILIGEN (HZ.) ALI

  05./06. MAYIS 2014 HIDIRELLEZ
  05./06. MAI 2014 TAG DES HIZIR ILYAS (HIDIRELLEZ)

  06. - 07. HAZİRAN 2014 ABDAL MUSA ŞENLİKLERİ *
  06. – 07. JUNI 2014 FEIER ZUR ANDACHT VON ABDAL MUSA*

  02. TEMMUZ 2014 MADIMAK - SIVAS ANMASI*
  02. JULI 2014 ANDACHT AN SIVAS MASSAKER( 02.JULI 1993 )*

  16. - 18. AĞUSTOS 2014 HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENI*
  16. – 18. AUGUST 2014 FEIER ZUR ANDACHT VON HACI BEKTAŞ VELI*

  04. EKİM 2014 KURBAN BAYRAMI
  04. OKTOBER 2014 OPFERFEST

  10. EKİM 2014 İMAM HÜSEYİNİN ŞAHADETİ ( 10. EKİM 680 )
  10. OKTOBER 2014 TODESTAG VOM HEILIGEN (HZ.) HÜSEYIN ( 10.OKTOBER 680 )

  12. EKİM 2014 GADIR HUM BAYRAMI HZ.MUHAMMED´İN HZ.ALİ´Yİ VASI TAYİN ETTİĞİ GÜN
  12. OKTOBER 2014 FESTTAG ZUR NACHFOLGEBERUFUNG VOM HEILIGEN (HZ.) ALI INS KALIFAT ( GADIR HUM )

  21. - 23. EKİM 2014 MASUM-U PAKLAR ORUCU
  21. - 23. OKTOBER 2014 MASUM-U PAKLAR FASTEN

  24. EKİM 2014 FATMA ANA ORUCU
  24. OKTOBER 2014 FATMA ANA FASTEN (MUTTER FATMA /HEILIGE FATMA)

  25. EKİM 2014 MUHARREM ORUCUNUN BAŞLAMASI
  25. OKTOBER 2014 BEGINN MOHARREM – FASTEN (12 TAGE LANG)

  03. KASIM 2014 İMAM HÜSEYİNİN ŞAHADETİ
  03. NOVEMBER 2014 TODESTAG VOM HEILIGEN (HZ.) HÜSEYIN

  06. KASIM 2014 AŞURE GÜNÜ
  06. NOVEMBER 2014 AŞURA (BEENDET IMMER DAS MOHARREM- FASTEN)


  2015

  13. – 15. ŞUBAT 2015 HIZIR ORUCU
  13. – 15. FEBRUAR 2015 HIZIR – FASTEN

  21. MART 2015 HZ ALİ ‘NİN DOĞUMU NEVRUZ BAYRAMI
  21. MÄRZ 2015 NEVRUZ GEBURTSTAG VOM HEILIGEN (HZ.) ALI

  05./06. MAYIS 2015 HIDIRELLEZ
  05./06. MAI 2015 TAG DES HIZIR ILYAS (HIDIRELLEZ)

  06. - 07. HAZİRAN 2015 ABDAL MUSA ŞENLİKLERİ *
  06. – 07. JUNI 2015 FEIER ZUR ANDACHT VON ABDAL MUSA*

  02. TEMMUZ 2015 MADIMAK - SIVAS ANMASI*
  02. JULI 2015 ANDACHT AN SIVAS MASSAKER( 02.JULI 1993 )*

  16. - 18. AĞUSTOS 2015 HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENİ*
  16. – 18. AUGUST 2015 FEIER ZUR ANDACHT VON HACI BEKTAŞ VELI*

  23. EYLÜL 2015 KURBAN BAYRAMI
  23. SEPTEMBER 2015 OPFERFEST

  01. EKİM 2015 GADIR HUM BAYRAMI HZ.MUHAMMED´İN HZ.ALİ´Yİ VASI TAYİN ETTİĞİ GÜN
  01. OKTOBER 2015 FESTTAG ZUR NACHFOLGEBERUFUNG VOM HEILIGEN (HZ.) ALI INS KALIFAT ( GADIR HUM )

  10. EKİM 2015 İMAM HÜSEYİNİN ŞAHADETİ (10.EKIM 680)
  10. OKTOBER 2015 TODESTAG VOM HEILIGEN (HZ.) HÜSEYIN ( 10.OKTOBER 680 )

  10. - 12. EKİM 2015 MASUM-U PAKLAR ORUCU
  10. – 12. OKTOBER 2015 MASUM-U PAKLAR FASTEN

  13. EKİM 2015 FATMA ANA ORUCU
  13. OKTOBER 2015 FATMA ANA FASTEN (MUTTER FATMA /HEILIGE FATMA)

  14. EKİM 2015 MUHARREM ORUCUNUN BAŞLAMASI
  14. OKTOBER 2015 BEGINN MOHARREM – FASTEN (12 TAGE LANG)

  23. EKİM 2015 İMAM HÜSEYİNİN ŞAHADETİ
  23. OKTOBER 2015 TODESTAG VOM HEILIGEN (HZ.) HÜSEYIN

  26. EKİM 2015 AŞURE GÜNÜ
  26. OKTOBER 2015 AŞURA (BEENDET IMMER DAS MOHARREM- FASTEN)
  Kaynak:
  DENİZ KİRAL

   
  YOLTV
  Windows Media Player'le izlemek icin buraya tiklayin


  Google
  |Home|Alevilik|Merkezimiz|Etkinlikler|Ziyaretçi Defteri|Turnamspor|Deutsche Seiten|Tüzük|


  Alle Rechte vorbehalten. Webmaster:İbrahim Şahin
  ©abkd- 2010 Duisburg | sekreter@abkd.de | in Favoriten aufnehmen
  Aleviten und Bektasi Kultur e.V. / Wiesenstr.44, 47169 Duisburg / Tel.:+49 (0) 203 5447314
  Zuletzt modifiziert am 08.November 2013
  Auflösung: 1024x768 Pixel